VENTELISTE

RMK råder over 10 øvelokaler: 8 på Øster Allé, hvoraf ét øvelokale er baggearslokale og to øvelokaler på Herman Triers Plads, som begge er baggearslokaler. Fra august 2024 forventes vi at tage lokaler i brug I Filipsparken.


I dem kan vi desværre ikke huse alle Københavns musikere. Derfor har vi en venteliste, som du kan skrive dig på herunder. Det er gratis at stå på vores venteliste. Hvert halve år bliver du blive bedt om at bekræfte din plads på ventelisten.


Ventetiden er rimelig lang til øvelokaler, hvor man har sit eget udstyr stående. Ventetiden til vores baggearslokaler er kortere. Man skal være mindst tre personer for at blive optaget som et band. Vi optager solister i almindelige øvelokaler, som ikke har behov for opbevaring af udstyr og kan øve fleksibelt, primært i dagtimerne.


Når der bliver plads i et lokale kontaktes den øverste på ventelisten. Der inviteres til fremvisning af øvelokalet og indenfor 3-7 dage efter fremvisning svares ja til lokalet. I modsat fald gives tilbuddet til den næste på ventelisten, og man slettes fra ventelisten.


Tilmeld dig ventelisten ved at sende en e-mail.


Oplys:

- navn

- adresse

- telefonnr.

- fødseldato

- om du søger for et band eller som solist

- hvilke instrumenter du/I spiller

- hvor mange I er i bandet

- om I søger almindeligt øvelokale på Øster Allé

- eller baggearslokaler. Angiv da om det skal være på Øster Allé, Herman Triers Plads eller Filipsparken.


Bemærk:

RMK optager ikke solister i baggearslokalerne, og trommeslagere kan desværre ikke blive solister.